Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"โครงการบ้านอบอุ่น พุทธมณฑลสาย 1 " น้ำไม่ท่วม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-448-7300, 02-448-7307

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คืนความอบอุ่นให้บ้าน ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่เป็นเนื้อแท้ ของความเป็น บ้านแบบตะวันออก เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเขตร้อน (Tropical Design) สอดคล้องกับภูมิอากาศของบ้านเรา และสอดคล้องกับอุปนิสัย และบุคลิกของ ผู้อยู่อาศัยอย่างที่สุด "เพื่อให้บ้าน คือบ้านอบอุ่นอย่างแท้จริง"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player